Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik në Ferizaj subvencionon bizneset artizanale

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik në Ferizaj, ka shpërndarë pajisje për bizneset artizanale të cilat operojnë në këtë komunë.

Drejtori i kësaj drejtorie Zekir Bytyqi, tha se përfituese të këtij subvencioni janë 15 biznese. Ai tha se këto biznese ishin lënë pas dore, prandaj  përmes kësaj ndihme institucionale synojnë t’i fuqizojnë ato.

 “Sot po u shpërndajmë pajisje 15 bizneseve artizanale që kanë për qëllim fuqizmin e tyre, të cilat biznese janë të harruara, këto pajisje do të ndikojnë në shitjen e tyre. Kryesisht janë biznese si drugdhendia, prodhimi i tekstilit, veshjeve kombëtare, e veprimtari të tjera”, tha Bytyqi.

Një ndër përfituesit e këtij subvencioni është edhe Faruk Bajrami nga komuniteti ashkali. Ai tha se për herë të parë po përfiton donacion nga komuna dhe është shumë mirënjohës për këtë.

Punoj me llamarinë, jam nga komuniteti ashkali. Kam shumë kërkesa, por edhe punëtorë, por pajisje kam pasur pak, kurse tani i kam këto pajisje që është hera e parë që jam përfitues”, tha Bajrami.

 Një tjetër përfituese e këtyre pajisjeve artizanale është edhe Selvete Koxha.

“Jam rrobaqepëse, e kam një lokal këtu në Ferizaj, falënderoj komunën që jam njëra ndër përfitueset  e këtij donacioni. Gjithçka qepim, por më shumë veshje tradicionale. Jemi të kënaqur që njerëzit kanë filluar prapë të kthehen nga tradicionalja”,tha Koxha.

  Vlera e këtyre pajisjeve është afër 10 mijë euro.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.