Gjoba për personat që nuk i rregullojnë rrugët të cilat i dëmtojnë gjatë punimeve

Rrugët publike të Ferizajt shpeshherë po dëmtohen pas ndërhyrjes në to nga kompani të ndryshme të ndërtimit apo edhe vet qytetarë. Për këtë çështje, drejtori i Infrstrukturës në komunën e Ferizajt, Arbër Bytyçi, tha se është obligim i të gjithë atyre që ndërhyjnë në to t’i kthejnë në gjendjen e mëparshme.

“Është obligim i secilit që ndërhynë qoftë person fizik, person juridik, kompani e ndryshme që ta kthej komplet gjendjen ku bëhet intervenimi, ta kthej në gjendjen e mëparshme në bazë të ligjeve dhe rregulloreve në fuqi. Çdo prishje më pas nga ajo ose çdo mosrregullim, moskthim i gjendjes së mëparshme sanksionohet me gjoba nga inspektorati i komunës së Ferizajt dhe inspektoratet e Republikës së Kosovës, kjo është e rregulluar me ligjet në fuqi të Republikës së Kosovës”, tha Arbër Bytyçi.

Njëra ndër kompanitë që është duke bërë ndërhyrje në rrugët e Ferizajt është edhe KEDS, e cila është duke vendosur linja të reja nëntokësore të energjisë elektrike. Për ndërhyrjet në to, Bytyçi tha se duhet të përkujdeset KEDS-i.

“Punët janë duke u kryer, ne u kemi lëshuar lejet në bazë të rregulloreve në fuqi që janë. Drejtoria e Urbanizmit u ka lëshuar leje për realizimin e këtij projekti, gjegjësisht këtij investimi, mbetet në përgjegjësinë e KEDS-it në ato zona ku bëjnë intervenime, gjegjësisht ndërhyrjet në rrugë, kthimin edhe në gjendjen e mëparshme, është obligim i KEDS-it në kuadër të lejes që i kemi lëshuar. Është investim shumë i rëndësishëm për qytetin dhe qytetarët e Ferizajt. Po besoj që tashmë edhe për shkak të kushteve atmosferike në disa zona nuk janë kthyer, mirëpo pas përmirësimit të kushteve atmosferike, KEDS-i do të vazhdoj me dinamikën e paraparë të punimeve. Po ashtu, kemi formuar edhe një komision profesional për mbikëqyrjen e punëve ndërtimore se a do të kthehen apo nuk do të kthehen në gjendjen siç kanë qenë rrugët të cilat dëmtohen nga punimet që i zhvillon KEDS-i”, tha Arbër Bytyçi.

Ndërsa, zëdhënësi i KEDS-it, Viktor Buzhala, përmes telefonit tha se KEDS-i do të bëj asfaltimin e rrugëve në të cilat ka ndërhyrë gjatë punimeve me fillimin e ngritjes së temperaturave.

“Po, sigurisht, KEDS-i të gjitha rrugët në të cilat i ka hapur kanalet do t’i kthej në gjendjen  e mëparshme, por këto fatkeqësisht nuk jemi në sezonën kur mund të shtrohet asfalt, mirëpo me të ardhur sezona, përkatësisht andej nga fillimi i ngrohjes së kohës ne sigurisht që do t’i kthejmë të gjitha në gjendjen siç kanë qenë më herët. E kemi bërë mbylljen e përkohshme për disa për shkak se ka pasur ankesa të shumta, mirëpo nuk mund ta bëjmë mbylljen e përhershme të këtyre për shkak se është situata se si është, është stina e ftohtë ku nuk preferohet të shtrohet asfalt dhe sigurisht që me të ardhur koha e ngrohtë ne do të veprojmë”,  tha Viktor Buzhala.

Në Drejtorinë e Infrastrukturës në Ferizaj, njoftuan se të gjitha kompanitë apo qytetarët që ndërhynë nëpër rrugë publike gjatë kryerjes së punëve të ndryshme do të gjobiten nëse nuk i rregullojnë rrugët siç kanë qenë.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.