Strategjia komunale për personat me aftësi të kufizuara dhe plani i veprimit i miratuar një vit më parë nga komuna e Ferizajt, është zbatuar rreth 52%. Përmes kësaj strategjie synohet realizimi i të drejtave të kësaj kategorie të shoqërisë.

Koordinatori i ekipit vlerësues për fëmijë me nevoja të veçanta në nivel komunal, Burim Sylejmani, tha se kërkesat e personave me aftësi të kufizuara janë të shumta, mirëpo po bëhet përpjekje që ato të realizohen.

“Është përqindje e kënaqshme, 52% nuk është pak që është bërë, por mbetet të shihet edhe në vazhdim, prandaj jemi sot këtu për të parë se sa është gatishmëria për të vazhduar tutje në zbatimin e kësaj strategjie që mbështetet në disa çështje”,tha Burim Sylejmani.

Kryesuesja e Kuvendit Komunal të Ferizajt Kristina Gashi-Bytyqi, tha se ndihen të kënaqur që kjo strategji ka arritur të gjej zbatim qysh në vitin e parë.

“Në bazë të afateve ligjore kjo strategji është bërë e plotfuqishme në janar të vitit 2019 dhe sa i përket zbatimit të saj konsiderojmë se ka arritur të realizohet 52% në bazë të monitorimit që është bërë nga ekipi vlerësues ku konsiderojmë se është një arritje e kënaqshme. Kjo strategji bazohet në 4 shtylla kryesore, arsimin, infrastrukturën, punësimin dhe shëndetësinë, ne gjithmonë dëshirojmë të kemi hapa edhe të tjerë pasi kjo stategji bazohet në ligjet në fuqi për personat me nevoja të veçanta”,tha Gashi-Bytyqi.

Strategjia komunale për personat me aftësi të kufizuara ishte nismë e shoqatës “Handikos”, ku objektiv kryesor kishte rregullimin e infrastrukturës në shkollat ku frekuentojnë personat me aftësi të kufizuara, rritjen e shërbimeve mbështetëse, si asistentë në institucionet arsimore, zgjerimin dhe përmirësimin e shërbimeve mjekësore, rehabilituese dhe sociale, krijimin e kushteve dhe mundësive të barabarta për punësimin e personave me aftësi të kufizuara, ndarjen e granteve për vetëpunësim të personave me aftësi të kufizuara dhe ofrimin e punës praktike për ta.

Të ngjashme

Të tjera