Shkollat në komunën e Ferizajt janë bërë  gati për t’i pritur nxënësit të hënën e javës që vjen.

Drejtori i Arsimit në Ferizaj Afrim Llabjani, tha se të gjitha shkollat  i kanë dezinfektuar dhe furnizuar me mjete higjienike si masë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit.

Ne ishim përgatitur edhe më 1 shtator, por tani jemi akoma më të përgatitur, këtë mund ta them me përgjegjësi, sepse tashmë kemi bërë dezinfektimin e të gjitha shkollave, poashtu i kemi furnizuar të gjitha shkollat me mjete higjienike si  masë shtesë për ruajtjen e shëndetit të nxënësve. Poashtu jemi duke i pajisur shkollat me libra, ndërsa kemi bërë edhe disa renovime ashtu siç i kishim planifikuar. Ashtu siç është paraparë me protokoll ne kemi formuar task forcën në nivel shkolle, kemi bërë edhe shenjëzimin e shumicës së shkollave dhe jemi duke bërë edhe të tjerat ku deri më 14 shtator të gjitha do të jenë të shenjëzuara”, theksoi Llabjani.

Llabjani tregoi se në shkollat me numër më të vogël të nxënësve procesi mësimor do të filloj në tërësi, ndërsa ora mësimore do të jetë 30 minuta.

“I kemi tre skenarë të mundshëm dhe që të tre skenarët jemi të obliguar t’i zbatojmë. Ne po besojmë se në disa shkolla ku ka numër të vogël të nxënësve do të filloj procesi mësimor në të gjithë nivelin nga 0-9 dhe nuk do të kemi telashe  për faktin se ndarja në grupe do ta lehtësonte akoma më shumë zhvillimin e procesit mësimor, ndërsa në shkollat me numër më të madh, skenari B, një pjesë të kthimit në shkolla dhe një pjesë mësim online“, u shpreh Llabjani.

 Ministria e Arsimit ka propozuar që me datën 14 shtator të fillojnë mësimin parashkollorët dhe klasat 1, 2, 3, 6, 10 në të gjitha shkollat në Republikën e Kosovës.  Klasat 4 dhe 5 të fillojnë mësimin tërësisht në shkollë ose me mësim të kombinuar, varësisht nga kapaciteti i shkollës.  Ndërsa, në fazën e dytë, më 21 shtator, të fillojë mësimi me mësim të kombinuar për  klasat 7, 8, 9, dhe 11, 12, duke vijuar mësimin dy ditë në shkollë dhe tri ditë online.

Të ngjashme

Të tjera