Punëtorët e angazhuar përmes ”Caritasit” sërish probleme me paga

Rreth 200 punëtorë të inkuadruar në shëndetësinë e Ferizajt përmes marrëveshjes së nënshkruar në mes të komunës së Ferizajt dhe ”Caritas Kosovës”, që nga muaji korrik nuk i kanë marrë pagat.

 Për këtë gjendje që përsëritet shumë shpesh, punëtorët e angazhuar përmes kësaj marrëveshje asnjëherë nuk pranojnë të flasin para kamerës, për shkak të frikës se mund të largohen nga puna.

Megjithatë, këtyre punëtorëve sot iu dha shpresë menaxheri i kësaj marrëveshje Xhevdet Haxhidema, duke njoftuar se sot ose nesër do të ekzekutohen pagat për muajin shtator.

“Siç e dimë kontrata e re mes këtyre dy institucioneve për ofrimin e shërbimeve shëndetësore në QKMF-në e Ferizajt është nënshkruar më 10 shtator. Nga kjo datë e tutje të gjithë punëtorët që kanë qenë të angazhuar më parë u është vazhduar kontata. Sa i përket shqetësimit që kanë ngritur punëtorët shëndetësor për paga ne jemi në përgatitje të listës për ekzekutimin e një page për këta punëtorë dhe tani që po flasim disa punëtorë janë duke u marrë me këtë punë dhe unë  e them me përgjegjësi të  plotë se sot ose nesër një pagë do të ekzekutohet, pastaj do ta shohim faturën e radhës që do ta përgatisim shumë shpejtë që të jemi në kohë edhe me një pagë tjetër”, tha Haxhidema.

Haxhidema tha se këta punëtorë nuk do ta marrin pagën e gushtit, pasi nuk kanë pasur marrëveshje për atë muaj.

“Të gjitha pagat në kontratën e kaluar janë përmbyllur në muajin korrik, ndërsa gjatë muajit gusht nuk ka pasur kontratë mes komunës dhe ”Caritas Kosova” dhe rrjedhimisht të gjithë punëtorët që kanë qenë të angazhuar ne i kemi njoftuar paraprakisht se gjatë muajit gusht nuk do të ketë kontratë dhe një pjesë  e këtyre punëtorëve janë liruar nga puna, kurse pjesa tjetër që e kemi vlerësuar si staf të domosdoshëm kanë punuar në baza vullnetare”, theksoi Haxhidema.

Përveç këtyre vonesave në paga, mantelbardhët të cilët punojnë në kuadër të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Ferizaj të punësuar përmes ‘’Caritas Kosovës’’, nuk janë përfshirë as në Pakon Emergjente të Qeverisë së Kosovës.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.