Punëkryesit të “B. i Q.”- tender nën tavolinë

Në kuadër të aktivitetit të monitorimit të prokurimit publik në Ferizaj, OJQ INPO e publikoi edhe kontratën e dytë që Komuna e Ferizajt sivjet e kishte nënshkruar me operatorë të ndryshëm, duke bërë shkelje të rëndë të ligjit.
Kontrata publike për “Rregullimin e kanalizimit në fshatin Kosinë” me vlerë prej afër çerek milioni euro u lidh me procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, pa u siguruar aprovimi i domosdoshëm nga Komisioni Rregullativ për Prokurimin Publik, dhe në kundërshtim me rekomandimet e këtij organi shtetëror që e mbikqyrë prokurimin publik në Kosovë.
Qëndrim Arifi nga INPO shpjegon se kjo procedurë përdoret vetëm në raste ekstreme, të cilat assesi nuk kanë vlejtur me rastin e këtij prokurimi:

Qëdrim Arifi, INPO: “Rrethanat në Kosinë kanë qenë normale, dhe assesi ekstreme”

“E kemi parë që bëhet fjalë për një rrethanë krejt normale të kanalizimit të fshatit Kosinë dhe nuk mundesh në asnjë mënyrë të abstrahosh këtë situatë në një situatë urgjente dhe ta arsyetosh përdorimin e kësaj procedure dhe ta “mbysësh” tregun. Për këtë kontratë është ftuar vetëm një kompani, kurse në bazë të ligjit mund të ftohen deri në tri kompani që të negociosh me to, pra edhepse ligji e ka kufizu konkurrencën me këtë procedurë, megjithatë ka lënë hapësirë të ftohen tri kompani, por Komuna e Ferizajt nuk e ka parë të arsyeshme për shkak të “rrethanave ekstremisht ekstreme”, është deshtë shpejtë e shpejtë të vendoset me një kompani dhe cila kompani, ajo që së bashku me koncorsiumet e saj vetëm brenda vitit 2020 i ka fituar mbi 5 milionë euro nga Komuna”.

Se ka pasur shkelje ligjore gjatë udhëheqjes së kësaj procedure, këtë e pohon edhe Kenan Gashi nga rrjeti i OJQ-ve AVONET:

Kenan Gashi, AVONET: Do i drejtohemi Prokurorisë Speciale, sepse Prokuroria në Ferizaj nuk po e lufton krimin

“Është kontratë që është lidhë me negocim që tregon praktikë të keqe dhe shumë dyshuese karshi Komunës së Ferizajt që ka lidhë kontratë me Kompaninë që quhet “Linda”, ne konsiderojmë që është një prej proceseve të prokurimit të ndaluar, për shkak se dihet se cila mund të negociohet kur e dijmë që kjo nuk është çështje urgjente apo specifikë e veçantë… Është favorizu ky operator ekonomik kur e dijmë që ka edhe operatorë tjerë që e ushtrojnë këtë detyrë dhe janë më profesional”.

Drejtori i Infrastrukturës në Komunën e Ferizajt, Arbër Bytyqi thotë se u negociua vetëm me një operator sepse kompania në fjalë po implementonte projektin e kolektorit nga fshati Tërrn:


Arbër Bytyqi, drejtor i infrastrukturës në Ferizaj: Bllokimi i gypit ishte arsye e procedurës së negociuar

“Arsyeja pse ne e kemi bërë këtë zgjidhje ka qenë për shkak të natyrës emergjente të projektit, gjatë këtij viti në fshatin Kosinë ka filluar edhe bllokimi i kanalizmit dhe gypit që vjen nga fshati Slivovë dhe natyra për zgjidhjen e këtij problemi ka qenë shumë emergjente. Ne kemi qenë të detyruar që sa më parë të jetë e mundur tu bëjmë zgjidhje atyre banorëve… Jemi detyruar të shfrytëzojmë zgjidhjen e vetme të lejuar konform ligjeve në fuqi, kjo ka qenë procedura e negociuar që të shkurtojmë projekte tjera që të sigurojmë zotimin për këtë projekt që të fillojmë procedurat për zgjidhjen e problemit të atyre banorëve… Në bazë të konsultimeve me zyren e prokurimit, ata kanë bisedu me KRPP-në dhe kanë thënë që nuk është e domosdoshme të mirren oferta nga tre operatorë dhe mund të negociohet vetëm me një operator”.

Për procedurën e udhëhequr në këtë aktivitet të prokurimit, edhe Komisioni Rregullativ për Prokurim Publik (KRPP) kishte dhënë opinionin se nuk ishin plotësuar kushtet ligjore, prandaj i njejti kishte kërkuar rishqyrtimin e procedurës, duke mos e dhënë pëlqimin për kontraktim të negociuar. Arifi nga INPO thotë se KRPP është autoriteti i vetëm i cili interpreton rregullat ligjore në fushën e prokurimit publik:

“Komisioni Rregullativ për Prokurim Publik interpreton normat juridike, interpreton situatat, mirëpo kjo për Komunën e Ferizajt nuk ka qenë e arsyeshme”.

Rrjeti AVONET paralajmëroi se për çështjen e kësaj kontrate do t’i drejtohet edhe Prokurorisë Speciale:

“Ne si organizatë kemi me ngritë këtë shqetësim deri në nivelin më të lartë, duke iu drejtuar edhe Prokurorisë Speciale, për arsyen se Prokuroria Themelore e Ferizajt nuk po tregon efikasitet dhe qasje të duhur karshi luftimit apo parandalimit të dukurive të tilla, për këtë arsye ne do i drejtohemi Prokurorisë Speciale për me i fillu hetimet për këtë aktivitet të prokurimit”


Kontrata publike për rregullimin e kanalizimit në fshatin Kosinë është lidhur më 28 maj të këtij viti, në vlerë prej 213,953.33 euro, ndërsa kontraktuesi ka nisur me punime para një jave.