Arkivi historik, i qytetit ka një moshë 40 vjeçare. I themeluar në vitin 1980, në këtë arkiv deri ne ditët e sotme janë 67 fonde të veprimtarive të ndryshme. Për historikun e këtij arkivi dhe rreth punës së tij, na rrëfen Bekim Sallahu, përgjegjësi i Arkivit.

“Në Arkivin Historik për momentin dokumentin më të vjetër që e kemi, e kemi një libër të regjistrimeve të rekrutëve të ish Jugosllavisë është i vitit 1924, dokumenti më i vjetër është i vitit 1924 deri në ditët e sotme që e kanë afatin e ruajtjes deri në vitin 2015, që e kem dokumentin më të ri .”

Bekim Sallahu – Përgjegjës i Arkivit Historik
Bekim Sallahu – Përgjegjës i Arkivit Historik

Gjithashtu Sallahu na tregon për kushtet e punës në këtë objekt dhe si po ruhen dokumentacionet.

“Në arkivin historik të qytetit të Ferizajt, kushtet nuk janë edhe aq të mira, por duke bërë krahasimin edhe me qytetet tjera, nuk është edhe shumë keq gjendja fizike e dokumentacionit, mirë po është mungesa e kufizuar  arkivuese domethënë kemi ende material në Komunë që duhet me u arkivuar, mirëpo për shkak të hapësirës jemi të detyruar që këtë dokumentacion me e mbajt, është mungesë e hapësirës presim tash edhe një komision për asgjësim të materialit, që dy herë është formuar, mirëpo nuk e di arsyen se pse nuk ka ardhë  komisioni për asgjësim të materialit që e ka kaluar afatin e ruajtjes, kemi oferta të prokurimt, që e kanë kaluar afatin e ruajtjes fatkeqësisht nuk është dashtë të jetë hiç në arkiv por jemi detyrua për me i marr domethënë në vitet 2015-2016, ashtu nga Drejtoria e Administratës. Me sa jemi në dijeni është themeluar edhe arkivi ndër komunal që pritet të vendoset në ish pallatin e Rinisë këtu në qytetin e Ferizajt ku është ndërtuar tash, ku ende nuk kanë filluar me punën .”

Bekim Sallahu – Përgjegjës i Arkivit Historik

Ky objekt kaq i vogël ruan shumë dokumente të rëndësishme të qytetit të Ferizajt, por sa më shpejt i duhet një objekt tjetër ri për një siguri më të madhe të dokumentacioneve.

Të ngjashme

Të tjera