Kandidatja për Kuvend Komunal e akuzuar për falsifikim të votave

Në Gjykatën Themelore në Ferizaj, dy seanca ndaj dy grupeve të të akuzuarve, komisionerë të vendvotimeve përkatëse, për veprën “Falsifikim i rezultateve të votimit”, filluan sa për t’u shtyer. Ata dyshohet se kishin falsifikuar votimet më 2017, kurse procesi nuk po përfundon as në 2021.

Që të dy seancat u shtyen për, t’u thirrë me 1 tetor 2021. Grupi i parë i të akuzuarve ishte nga Kaçaniku kurse grupi i dytë nga Ferizaj.

Gjashtë prej shtatë të akuzuarëve të grupit të parë ishin të pranishëm: Sh.D, A.B, J.S, G.K, B.L, E.K.

Për shkak se i akuzuari R.K nuk iu përgjigj ftesës së Gjykatës, trupi gjykues i kryesuar nga gjykatësi Mustafë Tahiri, vendosi për shtyrjen e seancës.

“Në seancën e kaluar ka qenë prezent edhe i akuzuari R.K i cili është njoftuar për këtë seancë, por pasi që i njëjti mungon, nuk ka kushte për mbajtjen e seancës gjyqësore, për shkak se duhet të jenë të gjithë të pranishmit për tu plotësuar kushtet, përveç nëse plotësohen kushtet për ta veçuar procedurën por nuk plotësohen pasi që i njëjti nuk është paraqitë. Për të pandehurin R.K, Gjykata konform nenit 807, paragrafi 1 i KPP do të lëshojë urdhëresë për shoqërimin e tij, Stacionit Policor në Kaçanik”.

Mustafë Tahiri – Gjykatës

Edhe seanca e dytë pati rrjedhë të njejtë, u shtye, vetëm se në këtë seancë munguan tre nga shtatë të akuzuarit.

Përveç shtyerjes edhe të kësaj seance, gjykatësi Tahiri vendosi që procedura ndaj I.R., të veçohet pasi ajo tashmë gjendej në Gjermani dhe nuk mund të jetë e pranishme.

Aty po ashtu munguan të pandehurit E.M dhe B.S.

Teksa prezent ishin të akuzuarit: A.J, E.Ç, B.S dhe F.A.

“Mirret vendim që seanca e sotme gjyqësore të shtyhet për datën 1 tetor 2021 në ora 11. E pandehura E.M do të ftohet edhe një herë përmes ftesës së rregullt dhe të dhënave që ka siguruar gjykata përmes verifikimit policor, ndërsa për të pandehurën B.S, Gjykata do të lëshojë urdhëresë për shoqërimin e saj në seancën e ardhshme, përveç nëse e njëjta e arsyeton mungesën e saj para se të mbahet shqyrtimi i ardhshëm gjyqësor”.

Mustafë Tahiri – Gjykatës

Interesantja e krejt këtij rasti ishte se njëra nga të akuzuarat, në këtë rast, është kandidate për Kuvendin Komunal të Ferizajt për zgjedhjet e 17 tetorit.