Zyrtarët komunalë nuk do të mund të vijnë më në punë me vetura zyrtare. Me një vendim të kryetarit Agim Aliu, parkingu i veturave zyrtare të Komunës, largohet rreth objekteve të komunës dhe zhvendoset në lokacion tjetër. 

Oborri i objektit të Komunës së Ferizajt

Arsyen e largimit të veturave nga parkingu na tregon Udhëheqësi i Sektorit për Punë Juridike dhe të Përgjithshme Ekrem Emini.

“Nga data 26 Korrik me vendim të Kryetarit  ndalohet për të gjitha veturat zyrtare parkingu pra në dy objektet e Komunës. Janë larguar për shkak që lëvizja të jetë më  e lirë për qytetarët,  veturat tash e tujj janë vendos në një lokacion tjetër, tek oborri i shkollës “Gjon Serreçi”.

EKREM EMINI – Udhëheqës i Sektorit për Punë Juridike dhe të Përgjithshme

Në hapësirën e re të përcaktuar si parking për veturat zyrtare, komuna nuk do të paguajnë.

“Përkohësisht i kemi vendos aty deri sa të caktohet një lokacion tjetër afatgjatë. Janë parku në hapësirën që është për personelin e shkollës dhe nuk është në pjesën që është me pagesë. Pra është pjesë e ndarë prej pagesës.” tha Emini.

Viteve të fundit ishte bërë praktikë që gjatë qëndrimit në qytetin tonë, bashkatdhetarët nga diaspora të mos paguanin për parkingun e veturave të tyre, por kjo e drejtë kësaj radhe u është hequr atyre .

U tha se kjo është një zgjidhje e përkohshme pasi që në hapësirat e reja tek nënkalimi ende nuk është finalizuar parkingu.

Të ngjashme

Të tjera